Cennik – Gdańsk

CENNIK USŁUG:

Diagnoza Potencjału i Potrzeb Dziecka: 300,00 zł 

  • Logopedycznych;
  • Fizjoterapeutycznych;
  • Motoryki ręki;
  • Trudności w uczeniu się;

(3 spotkania: wywiad z rodzicem, obserwacja dziecka, omówienie diagnozy i planu terapii)

Diagnoza i opis procesów integracji sensorycznej: 400 zł

(wywiad z rodzicem, dwukrotna obserwacja dziecka, omówienie diagnozy)

Diagnoza trudności w przyjmowaniu pokarmów: 400 zł

(wywiad z rodzicem, analiza materiału filmowego, obserwacja dziecka, omówienie diagnozy)

Stała terapia indywidualna: (logopedyczna; trudności w uczeniu się; trudności w przyjmowaniu pokarmów; motoryki ręki; fizjoterapia; gimnastyka korekcyjna; terapia integracji sensorycznej);

  • 80 zł za zajęcia – płatne za miesiąc z góry, za przypisanie dziecku stałego dnia i stałej godziny zajęć, z możliwością odrobienia odwołanej nieobecności w ramach danego miesiąca; *
  • 100 zł za zajęcia w karnecie na 4 zajęcia do wykorzystania w ciągu 6 tygodni; *

* nieobecności należy zgłosić do godziny 20:00 dnia poprzedzającego zajęcia za pomocą sms na nr 730126128
Płatność odbywa się do 7 ego dnia miesiąca.

*Czas uwzględniony na 1 dziecko to 60 min, z czego 45 min przeznaczone jest na bezpośrednią pracę z dzieckiem, zaś 15 min na dezynfekcję sprzętu i przygotowanie sali do kolejnej konsultacji.

 

Analiza tygodniowego jadłospisu dziecka: 100 zł

Pojedyncza konsultacja: 150,00 zł za ok 45 – 60 min. 

Konsultacja online przez skype: 100,00 zł  (ok 45  min.)

Konsultacja telefoniczna: 50 zł do 30 min        100,00 zł do 60 min.

Grupowe Warsztaty dla rodziców : 50 zł od rodziny

Indywidualne warsztaty dla rodziców: 200 zł od rodziny. Czas trwania 1,5 – 2 h/

NOWOŚĆ!!! Konsultacja trudności w karmieniu piersią

W gabinecie ERKA 120 zł za ok 45 – 60 min

W miejscu zamieszkania na terenie Gdańska: 150 – 200 zł – w zależności od lokalizacji