Cennik – Gdańsk

CENNIK USŁUG:

Diagnoza Potencjału i Potrzeb Dziecka: 300,00 zł  diagnoza odbywa się podczas 3 spotkań po ok 45 min.

Diagnoza PiP może przebiegać pod kątem:

– wad wymowy;

– opóźnionego lub zaburzonego rozwoju mowy i komunikacji;

– trudności w uczeniu się;

– trudności w przyjmowaniu pokarmów;

– procesów integracji sensorycznej;

– rozwoju ruchowego;

– motoryki ręki;

 

Pełna diagnoza procesów integracji sensorycznej (z zastosowaniem m.in. prób obserwacji klinicznych): 400 zł

Terapia indywidualna:

logopedyczna/ neurologopedyczna: 80,00 zł za zajęcia  płatne za miesiąc z góry,  100 zł płatne za pojedyncze zajęcia*;

terapia trudności w przyjmowaniu pokarmów: 80,00 zł za zajęcia płatne za miesiąc z góry, 100 zł płatne za pojedyncze zajęcia*;

terapia trudności w uczeniu się: 80,00 zł za  zajęcia płatne za miesiąc z góry, 100 zł płatne za pojedyncze zajęcia*;

terapia ręki: 80,00 zł za zajęcia płatne za miesiąc z góry, 100 zł płatne za pojedyncze zajęcia*;

fizjoterapia i rehabilitacja: 80,00 zł za  zajęcia (płatne za miesiąc z góry), 100 zł płatne za pojedyncze zajęcia*;

gimnastyka korekcyjne: 80,00 zł za  zajęcia (płatne za miesiąc z góry), 100 zł płatne za pojedyncze zajęcia*;

integracji sensorycznej: 80,00 zł za zajęcia (płatne za miesiąc z góry), 100 zł płatne za pojedyncze zajęcia*;

*Czas uwzględniony na 1 dziecko to 60 min, z czego 45 min przeznaczone jest na bezpośrednią pracę z dzieckiem, zaś 15 min na przygotowanie zajęć przez terapeutę, obserwację dziecka podczas swobodnej komunikacji w poczekalni.

Grupowe „Oswajanie przez gotowanie”: cena w zależności od ilości dzieci w grupie.

Indywidualne: 80zł za zajęcia (płatne za miesiąc z góry), 100zł płatne za pojedyncze zajęcia*;

Dla 2,3 dzieci: 70zł za zajęcia (płatne za miesiąc z góry), 100zł płatne za pojedyncze zajęcia*;

Dla 4,5 dzieci: 60zł za zajęcia (płatne za miesiąc z góry), 100zł płatne za pojedyncze zajęcia*;

Dla 6 dzieci: 50zł za zajęcia (płatne  za miesiąc z góry), 100zł płatne za pojedyncze zajęcia*;

Analiza tygodniowego jadłospisu dziecka: 100 zł

Pojedyncza konsultacja: 100,00 zł za ok 45 – 60 min. 

Konsultacja online przez skype: 100,00 zł za 60  min.

Konsultacja telefoniczna: 100,00zł za 60 min.

Zajęcia logorytmiczne: 120 zł za miesiąc, 40 zł za pojedyncze zajęcia

Grupowe Warsztaty dla rodziców : 50 zł od rodziny

Indywidualne warsztaty dla rodziców: 100 zł od rodziny

 

NOWOŚĆ!!! Konsultacja trudności w karmieniu piersią

W gabinecie ERKA 100 zł za ok 45 – 60 min

W miejscu zamieszkania na terenie Gdańska: 150 – 200 zł – w zależności od lokalizacji