Cennik – Gdańsk

Prowadzimy diagnozy:

600 zł
600 zł
800 zł

Koszt pojedynczej konsultacji

300 zł

Stała terapia indywidualna: 

  • logopedyczna, neurologopedyczna;
  • trudności w przyjmowaniu pokarmów;
  • motoryki ręki;
  • procesów integracji sensorycznej;
  • fizjoterapia;

140 zł (płatne za miesiąc z góry)

w cenie: udostępnienie dziecku stałego dnia i stałej godziny zajęć, z możliwością odrobienia odwołanej nieobecności w ramach danego miesiąca*.

Czas uwzględniony na 1 dziecko to 60 min, z czego 45 min przeznaczone jest na bezpośrednią pracę z dzieckiem, zaś 15 min na dezynfekcję sprzętu i przygotowanie sali do zajęć.

Konsultacja on-line (Skype/ WhatsApp) może obejmować:

  • analizę materiału filmowego;
  • zebranie wywiadu;
  • omówienie planu dalszego postępowania; 
  • wyjaśnienie nurtujących kwestii logopedycznych/ sensorycznych/ żywieniowych;
  • przygotowanie, wystawienie opinii/ zaleceń.

300 zł

Przygotowanie dodatkowej opinii/ zaleceń

50 zł

Konsultacja trudności w karmieniu piersią w GABINECIE
Więcej informacji

300 zł

Konsultacja trudności w karmieniu piersią z dojazdem do domu w obrębie Gdańska
Więcej informacji

400 – 500 zł (cena ustalana indywidualnie w zależności od miejsca zamieszkania)

Trening słuchowy SOUNDSORY®

Wypożyczenie słuchawek SOUNDSORY®
Więcej informacji

20 dni – 500 zł
40 dni – 800 zł

Kaucja zwrotna za wypożyczenie sprzętu

500 zł

Trening słuchowy TOMATISA®

Trening Przygotowawczy (7 dni)

600 zł

Trening Właściwy (zaprogramowany indywidualnie; 14 dni)

1700 zł

Trening Uzupełniający (14 dni)

800 zł

Kaucja zwrotna za wypożyczenie sprzętu

500 zł

TUS - Trening Umiejętności Społecznych

GRUPA PROWADZONA PRZEZ 1 TERAPEUTĘ*

pojedyncze zajęcia

100 zł

płatność za miesiąc z góry (4 zajęcia)

300 zł

GRUPA PROWADZONA PRZEZ 2 TERAPEUTÓW*

pojedyncze zajęcia

120 zł

płatność za miesiąc z góry (4 zajęcia)

400 zł

* w zależności od potrzeb grupy

O przyznaniu do danej grupy decyduje spotkanie kwalifikacyjne

50 zł

Pracownia Kreatywna

Pojedyncze zajęcia

65 zł

Płatność za miesiąc z góry

220 zł

Sensoplastyka®

Pojedyncze zajęcia

60 zł

Płatność za miesiąc z góry

200 zł

Zajęcia Kształtujące Rozwój Mowy

Pojedyncze zajęcia

60 zł

Płatność za miesiąc z góry

200 zł

UWAGA! Nieobecności należy zgłosić do godziny 20:00 dnia poprzedzającego zajęcia

Kompleksowa terapia logopedyczna dla Dzieci – Gdańsk

Gabinet logopedyczny ERKA w Gdańsku powstał z myślą o małych Pacjentach, którzy potrzebują wsparcia w rozwoju mowy i komunikacji, poprawie artykulacji, nauce jedzenia czy regulacji percepcji słuchowej. Udzielamy kompleksowych konsultacji, zwracając uwagę na całościowy rozwój Dziecka. Podczas terapii logopedycznej staramy się zwracać uwagę na różnorodne obszary funkcjonowania Dziecka. Chętnie odpowiadamy na wszelkie pytania Rodziców, tak by prowadzone przez nas aktywności były dla nich jasne, zrozumiałe. Poprzez holistyczne wspieranie rozwoju Dzieci proponowane przez nas aktywności odbywające się w gabinecie logopedycznym są atrakcyjne i dostosowane do potrzeb oraz możliwości naszych Podopiecznych.

Oferta gabinetu logopedycznego ERKA w Gdańsku

Kiedy warto skorzystać z naszej pomocy? Terapia logopedyczna jest przeznaczona dla dzieci w każdym wieku. Wskazaniem do jej rozpoczęcia jest m.in. opóźniony rozwój mowy, zaburzony rozwój komunikacji, jąkanie, afazja, trudności z przyjmowaniem pokarmów, wady wymowy. Terapia logopedyczna jest poprzedzana rzetelną diagnozą: zebraniem wywiadu, obserwacją Dziecka oraz omówieniem zaobserwowanych trudności i proponowanych zaleceń. Ustalany jest cel oraz plan terapii. Zależy nam, by terapia logopedyczna była dostosowana do potrzeb i możliwości Dziecka i obejmowała usprawnianie narządów artykulacyjnych i wypracowanie prawidłowej pozycji spoczynkowej języka, naukę prawidłowej artykulacji głosek, ćwiczenia fonacyjne i oddechowe, usprawnianie percepcji słuchowej, wzbogacanie zasobu słownictwa biernego i czynnego, budowanie kompetencji językowych. Nasz gabinet logopedyczny przyjmie każdego małego Pacjenta. Włączymy do tego procesu również rodziców, których wsparcie i zaangażowanie jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu.

Preferowaną formą płatności jest przelew bankowy:

Dane do przelewu:

ERKA Joanna Sitarz 
Wczesna Interwencja Terapeutyczna

ul. Aldony 17; 80-438 Gdańsk

PKO BP  39 1020 1811 0000 0902 0281 9316

W tytule prosimy o podanie imienia i nazwiska dziecka oraz nazwy zajęć i okresu rozliczeniowego
np. Przykładowe Dziecko terapia logopedyczna wrzesień.