Cennik – Gdańsk

Prowadzimy diagnozy:

Koszt pojedynczej konsultacji

200 zł (konieczna przedpłata na konto)

Stała terapia indywidualna: 

 • logopedyczna;
 • trudności w uczeniu się;
 • trudności w przyjmowaniu pokarmów;
 • motoryki ręki;
 • procesów integracji sensorycznej;
 • trening percepcji wzrokowej

130 zł (płatne za miesiąc z góry)

w cenie: udostępnienie dziecku stałego dnia i stałej godziny zajęć, z możliwością odrobienia odwołanej nieobecności w ramach danego miesiąca*.

Czas uwzględniony na 1 dziecko to 60 min, z czego 45 min przeznaczone jest na bezpośrednią pracę z dzieckiem, zaś 15 min na dezynfekcję sprzętu i przygotowanie sali do zajęć.

Konsultacja dziecka niebędącego w stałej terapii:

200 zł / 45-60 min

Konsultacja on-line (Skype/ WhatsApp) może obejmować:

 • analizę materiału filmowego;
 • zebranie wywiadu;
 • omówienie planu dalszego postępowania; 
 • wyjaśnienie nurtujących kwestii logopedycznych/ sensorycznych/ żywieniowych;
 • przygotowanie, wystawienie opinii/ zaleceń.

200 zł

Przygotowanie dodatkowej opinii/ zaleceń

50 zł

Dodatkowa analiza przebiegu aktualnego żywienia dziecka (więcej informacji)

100 zł

Grupowe warsztaty dla rodziców

50 zł od rodziny

Indywidualne warsztaty dla rodziców

300 zł od rodziny / 1,5 – 2 godziny

Konsultacja trudnoci w karmieniu piersią (na terenie Gdańska)
Więcej informacji

200 – 400 zł (cena ustalana indywidualnie w zależności od miejsca zamieszkania)

Trening słuchowy SOUNDSORY®

Wypożyczenie słuchawek SOUNDSORY®
Więcej informacji

20 dni – 400 zł
40 dni – 700 zł

Kaucja zwrotna za wypożyczenie sprzętu

500 zł

Trening słuchowy TOMATISA®

ETAP 1 (15 dni)

1700 zł

ETAP 2 (8 dni)

800 zł

ETAP 2 – jeśli potrzebny (8 dni)

800 zł

Kaucja zwrotna za wypożyczenie sprzętu

500 zł

* nieobecności należy zgłosić do godziny 20:00 dnia poprzedzającego zajęcia