Metoda CHWPD

Metoda CAŁOŚCIOWEGO I HARMONIJNEGO WSPOMAGANIA POTENCJAŁU DZIECKA stworzona przez Joannę Sitarz, podobnie jak wiele innych opracowanych metod terapeutycznych, powstała z pasji do pracy terapeutycznej, uważnej obserwacji dzieci i ich reakcji na wprowadzane działania terapeutyczne, ciągłego głodu wiedzy teoretycznej z różnych obszarów funkcjonowania człowieka oraz dostrzegania  zależności między tymi obszarami w rozwoju poszczególnych umiejętności u dzieci, jak chociażby:

  • rozwoju ruchowego na rozwój poznawczy czy umiejętność przyjmowania pokarmów;
  • rozwoju motoryki ręki na pracę narządów artykulacyjnych;
  • gotowość do podejmowania prób i radzenia sobie z porażkami na naukę nowych umiejętności motorycznych czy naukę mówienia;
  • wpływu diety na możliwość koncentracji uwagi;
  • wpływu nadwrażliwości sensorycznych na rozwój mowy;

Do opracowania metody CHWPD przysłużyła się zatem wszechstronna wiedza m.in. z zakresu pedagogiki, logopedii, neurologopedii, psychologii, terapii integracji sensorycznej, fizjoterapii, terapii ręki, dietetyki. Dziecko postrzegane jest także jako część swojego najbliższego otoczenia – nigdy w oderwaniu od rodziny.

To, co tę metodę odróżnia od pozostałych i co sprawia, że przynosi wspaniałe efekty, to skupienie się na potencjale dziecka, nie zaś na jego deficytach czy trudnościach.

Poprzez działania terapeutyczne wspierana jest indywidualność każdego dziecka. Czymś cudownym jest to, że każdy człowiek jest inny, ma swoją osobowość, charakter, pomysł na życie i nie tylko trzeba to akceptować, ale nawet wzmacniać. Każdy z nas ma także inne strategie uczenia się, dlatego też metoda CHWPD jest otwarta na różne sprawdzone techniki terapeutyczne m.in.: MAKATON czy metodę WERBO-TONALNĄ. Dzięki stosowaniu różnych technik terapeutycznych, dostosowanych do potrzeb i możliwości dziecka, terapia jest dla dziecka przyjemna oraz przynosi satysfakcjonujące dziecko, rodzica oraz terapeutę rezultaty.

Metoda CHWPD  została stworzona z myślą o dzieciach z różnymi wyzwaniami rozwojowymi m.in.: niepełnosprawnością intelektualną i ruchową, afazją, mutyzmem, spektrum autyzmu, trudnościami w rozwoju mowy i komunikacji, trudnościami w uczeniu się, trudnościami w przyjmowaniu pokarmów. Dla każdego dziecka plan terapii jest dostosowywany indywidualnie: w zależności od możliwości i potrzeb dziecka, tworzony na podstawie wewnętrznej diagnozy: wywiadu z rodzicem i obserwacji. Następnie plan jest dokładnie omawiany z rodzicem, by rodzic miał pełną świadomość jakie aktywności, w jaki sposób i w jakim celu będą wykonywane względem dziecka.

Dzięki podejściu nastawionemu na potencjał dziecka, zajęcia budują wiarę we własne możliwości, wzmacniają poczucie własnej wartości i gotowość do uczenia się. Kontakt z terapeutą i uczestnictwo w zajęciach odbywa się w oparciu o wewnętrzną motywację dziecka, a wszystkie aktywności wykonywane są z zachowaniem poczucia komfortu.