ERKA

WCZESNA INTERWENCJA TERAPEUTYCZNA

Tel: 502-059-034

e-mail: gabinet-erka@wp.pl

 

zajęcia odbywają się

W GDAŃSKU, przy

ul. Aldony 17; 80-438 Gdańsk Wrzeszcz

 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest ERKA Joanna Sitarz Wczesna Interwencja Terapeutyczna ul. Aldony 17 80-438 Gdańsk, kontakt: gabinet-erka@wp.pl

2) Gabinet ERKA przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia konsultacji, diagnoz, zajęć terapeutycznych oraz szkoleniowych w wymiarze niezbędnym do rzetelnego wywiązywania się ze swoich usług.

3) Każda osoba korzystająca z usług gabinetu ERKA posiada prawo do żądania od administratora dostępu do przechowywanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia wyrażonej zgody oraz prawo do przenoszenia danych.

4) W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt 502059034. W przypadku zaobserwowania nieprawidłowości istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne.