Zajęcia indywidualne

Serdecznie zapraszamy na zajęcia indywidualne:

  • Terapię logopedyczną
  • Terapię neurologopedyczną
  • Terapię trudności w przyjmowaniu pokarmów
  • Terapię trudności w uczeniu się
  • Terapię integracji sensorycznej
  • Fizjoterapię
  • Konsultacje dla rodziców
  • Szkolenia dla logopedów
  • Trening TOMATISA®
  • Terapię widzenia

Terapia jest prowadzona metodą „Całościowego i Harmonijnego Wspomagania Potencjału Dziecka”,
wypracowaną przez założycielkę Gabinetu ERKA – Joannę Sitarz. 

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowane terapeutki, które poza wykształceniem kierunkowym
przeszły także przeszkolenie w zakresie metody CHWPD oraz są pod stałą superwizją prowadzonych przez siebie działań.