Terapeuci – Gdańsk

Wszyscy terapeuci gabinetu ERKA mają wykształcenie multidyscyplinarne, co daje możliwość wszechstronnej obserwacji dziecka.

Naurologopeda, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej

mgr Joanna Sitarz – założycielka gabinetu „ERKA”  diagnostka, szkoleniowczyni i superwizorka prowadzonych w gabinecie terapii.
Z wykształcenia: logopedka wczesnej interwencji, neurologopedka, terapeutka integracji sensorycznej, pedagożka, nieustannie poszerza wiedzę z zakresu dietetyki, żywienia dzieci i niemowląt oraz funkcjonowania układu pokarmowego.

Aktualizowaną listę uzyskanych przeze mnie dyplomów i certyfikatów można sprawdzić tutaj.

mgr Natalia Bilewicz: główna logopedka i moja “prawa ręka” w Gabinecie Erka.

Współprowadzi pilne konsultacje i diagnozy, dzięki czemu obserwacje są poprowadzone niezwykle sprawnie, wnikliwie i z pełną uwagą dla dziecka, umożliwiając jednocześnie bieżący opis diagnozy dla rodzica, co znacznie usprawnia i skraca proces diagnozy.

Specjalizuje się we wczesnej interwencji logopedycznej nastawionej zarówno na kształtowanie rozwoju mowy jak i przygotowanie do bezpiecznego przyjmowania pokarmów.

Prowadzi również miofunkcjonalną terapię logopedyczną.

Przygotowuje dzieci do zabiegu podcięcia wędzidełka i prowadzi pozabiegową rehabilitację w trosce o trwałe uzyskanie pełnej sprawności języka.

W sposób niebywały potrafi przeprowadzić terapię on line, tak wykorzystując zabawy sensoryczne i poznawcze, by dzieci z radością i zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach.

Prowadzi terapię ręki dla dzieci z trudnościami w aktywnościach manualnych i grafomotorycznych, grupowe warsztaty profilaktyczne, zajęcia logorytmiczne oraz spotkania “Logopeda wśród mam”.

logopeda Natalia Bilewicz, terapeutka gabinetu ERKA w Gdańsku
Ewelina Kołtacka terapeutka w gabinecie ERKA

mgr Ewelina Kołtacka: logopedka, w gabinecie ERKA prowadzi terapię logopedyczną oraz grupowe zajęcia artterapeutyczne. 

Pełna uśmiechu, spokoju, pomysłów oraz gotowości do tego, by zrozumieć potrzeby Dziecka. 

mgr Jakub Kulczyk: fizjoterapeuta, oligofrenopedagog.

W trakcie nauki wzbogacał doświadczenie w pracy indywidualnej z dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz z zespołem  FASD, a także w pracy  z dziećmi z autyzmem. Na co dzień pracuje z dziećmi z niepełnosprawnością sprzężoną.

Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z trudnościami w porozumiewaniu się.

Ukończył kursy:
– rozwój psychoruchowy dziecka w pierwszym roku życia;
– kompleksowy model postępowania fizjoterapeutycznego w pediatrii.

Łatwo nawiązuje kontakt z dzieckiem. W swojej pracy wykazuje się dużą cierpliwością, empatią oraz
troską o małego pacjenta. Do każdego dziecka podchodzi indywidualnie.

Fizjoterapeuta w gabinecie ERKA w Gdańsku

mgr Monika Leśniewska: neurologopedka posiadająca najdłuższe doświadczenie w pracy terapeutycznej w Gabinecie Erka – Monika jako pierwsza dołączyła do grona terapeutek Erki.  

Dba o dobre przygotowanie dziecka do właściwej terapii logopedycznej, tak by wszystkie aktywności dziecko wykonywało swobodnie, w momencie gotowości. 

Z uwagą obserwuje dzieci i dopasowuje zabawy tak, by terapia logopedyczna była dla dzieci skuteczna, interesująca, wykorzystująca potencjał i podążająca za potrzebami.

Prowadzi terapię ręki dla dzieci z trudnościami w aktywnościach manualnych i grafomotorycznych.

Neurologopeda Monika Leśniewska prowadzi terapię ręki dla dzieci z trudnościami w aktywnościach manualnych i grafomotorycznych.
Magdalena Orzołek Gabinet ERKA

mgr Magdalena Orzołek: terapeutka SI, pedagożka, terapeutka ręki oraz „Metody Dobrego Startu – M. Bogdanowicz”. 

W swojej pracy stara się stwarzać atmosferę poczucia bezpieczeństwa oraz wzajemnego zaufania.
Z zaangażowaniem pomaga w rozwiązywaniu trudności, wykorzystując w tym celu swoją wiedzę i umiejętności i dobierając metody i działania dostosowane do charakteru problemu Dziecka.

Każde zajęcia prowadzi w sposób kreatywny i pomimo odpowiedniego wcześniejszego zaplanowania, odpowiadając na potrzeby i wyzwania związane z nastrojem Dziecka, modyfikuje przebieg zajęć, by dostosować ćwiczenia do potrzeb i możliwości Dziecka w danej chwili. 

mgr Daria Pazda: pedagożka specjalna, terapeutka i diagnostka pedagogiczna, surdopedagożka, terapeutka i diagnostka integracji sensorycznej, logopedka. 

W gabinecie ERKA Daria prowadzi terapię integracji sensorycznej, a nasi Podopieczni bardzo lubią z nią pracować. 

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Pedagogiki Specjalnej. Ukończyła liczne kursy dotyczące m.in.: Polskiego Języka Migowego, Metody Numicon, Symultaniczno- sekwencyjnej nauki czytania, Makatonu – komunikacji alternatywnej, Terapii ręki i zaburzeń motoryki małej. 

Za najcenniejsze uważa doświadczenie zdobywane na co dzień w pracy terapeutycznej. Z zainteresowania miłośniczka sztuki. Ukończyła kurs rysunku w Gdańskiej Szkole Artystycznej. 

Daria Pazda terapeutka SI Gabinet Erka
Beata Szewczyk, neurologopeda, w gabinecie Erka prowadzi trening metodą Tomatisa®.

mgr Beata Szewczyk: neurologopedka, która dołączyła do zespołu Erki jako praktyczka metody Tomatisa®.

Dzięki zdobytej wiedzy i swojemu doświadczeniu wspomaga funkcjonowanie dzieci za pomocą treningów słuchowych.

Z ogromną pasją i  zaangażowaniem obserwuje jak poprawa funkcjonowania układu słuchu wpływa m.in. na rozwój mowy, umiejętność koncentracji uwagi, funkcjonowanie układu przedsionkowego, a co dla wielu dzieci i rodziców najważniejsze – lepsze samopoczucie i komfort przebywania wśród rówieśników w przedszkolu i szkole.

 

mgr Dominika Woszczyk Czapiewska: fizjoterapeutka, terapeutka integracji sensorycznej, pedagożka specjalna. W gabinecie Erka jest główną diagnostką i terapeutką rozwoju ruchowego i sensorycznego niemowląt oraz dzieci. W terapii stosuje terapię powięziową, terapię manualną wg B. Mulligana, terapię PNF oraz Kinesiology taping.

Prowadząc konsultacje przenosi dzieci w świat wspaniałej zabawy. Podczas omówienia konsultacji dba o jasne przedstawienie spostrzeżeń rodzicom oraz odpowiednie dobranie zaleceń, tak by były realne do realizacji w życiu codziennym.

Prowadząc zajęcia potrafi w niesłychany sposób angażować dzieci do wykonywania ćwiczeń, by czerpały przyjemność z ruchu.

mgr Anna Tumielewicz: diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej, oligofrenopedagog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, edukacji i terapii osób z ASD, terapeuta zajęciowy, terapeuta koncepcji Bobath, terapeuta ręki, z doświadczeniem w prowadzeniu zajęć z osobami z zaburzeniami psychicznymi, SI, ASD i niepełnosprawnością intelektualną.

Jestem niezwykle dumna, że tak doświadczona terapeutka dołączyła do zespołu gabinetu ERKA. Swoją wiedzą, doświadczeniem, spokojem, świeżym spojrzeniem wzbogaca nasz zespół. 

 

Anna Tumielewicz terapeuta SI gabinet ERKA
Angelika Raczyło w Gabinecie Erka pracuje jako terapeuta integracji sensorycznej.

mgr Angelika Raczyło: w Gabinecie Erka pracuje jako terapeuta integracji sensorycznej. Angelika ma wszechstronną wiedzę dotyczącą rozwoju i funkcjonowania dzieci. Poza posiadaniem uprawnień diagnosty i terapeuty Si, ukończyła pedagogikę resocjalizacyjną z elementami psychoterapii oraz kryminologię. 

W pracy z dzieckiem zwraca uwagę na jego rozwój psychospołeczny, samoocenę i pielęgnowanie mocnych stron oraz rozwijanie umiejętności szkolnych.

Jest w trakcie zdobywania kwalifikacji z surdopedagogiki.

nauczyciel-logopeda Agnieszka Roliad

mgr Agnieszka Rolirad: logopeda z niezwykłym zaangażowaniem i gotowością do rozwoju i poszerzania wiedzy.

Swoim spokojem i uśmiechem sprawia, że nawet niesłychanie nieśmiałe dzieci zachowują się swobodnie i podejmują wspólną zabawę, rozmowę i pracę terapeutyczną. 

Poza terapią logopedyczną prowadzi terapię ręki dla dzieci z trudnościami w aktywnościach manualnych, trening percepcji wzrokowej oraz zajęcia „oswajanie przez gotowanie” (oswajające z różnorodnymi produktami spożywczymi).

Skuteczna diagnoza i terapia prowadzona przez logopedę dziecięcego w Gdańsku

Logopeda dziecięcy w swojej codziennej pracy prowadzi diagnozy oraz terapie Dzieci zmagających się z zaburzeniami mowy i komunikacji. Pomaga również w trudnościach związanych z przyjmowaniem pokarmów, zaburzeniach przetwarzania słuchowego oraz zaburzeniach funkcji obszaru ustno-twarzowego. Logopeda dziecięcy to nie tylko specjalista od wad wymowy, ale również wykwalifikowana osoba mogąca pomóc w identyfikacji źródła problemu i jego zniwelowaniu. Poprzez zastosowanie odpowiedniej terapii i nastawienie na dojście do przyczyn występujących problemów, logopeda dziecięcy może pomóc swoim Podopiecznym uporać się z trudnościami, jakie spotkali na swojej drodze rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego.

Jakie są zadania logopedy dziecięcego podczas terapii w Gdańsku?

W trakcie terapii kluczowe jest monitorowanie progresu na każdym jej etapie, dlatego logopeda dziecięcy pracujący w ERKA w Gdańsku uważnie śledzi postępy dziecka i dostosowuje ją w miarę potrzeb. Celem jest osiągnięcie jak największych postępów w zakresie mowy i komunikacji oraz rozwoju innych funkcji kognitywnych. Zapraszamy Rodziców do zapoznania się z ofertą gabinetu ERKA z Gdańska, a także z każdym pracującym u nas logopedą dziecięcym, który prowadzi diagnozy i zajęcia terapeutyczne dla Dzieci.