Terapeuci – Gdańsk

Wszyscy terapeuci gabinetu ERKA mają wykształcenie multidyscyplinarne, co daje możliwość wszechstronnej obserwacji dziecka.

Naurologopeda, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej

mgr Joanna Sitarz – założycielka gabinetu „ERKA”  diagnosta, szkoleniowiec i superwizor prowadzonych w gabinecie terapii.
Z wykształcenia: logopeda wczesnej interwencji, neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej, pedagog, nieustannie poszerza wiedzę z zakresu dietetyki, żywienia dzieci i niemowląt oraz funkcjonowania układu pokarmowego.

Obecnie przebywa na urlopie wychowawczym, podczas którego (niekiedy wraz z Córeczką) prowadzi konsultacje on-line oraz pilne diagnozy i konsultacje.

Aktualizowaną listę uzyskanych przeze mnie dyplomów i certyfikatów można sprawdzić tutaj.

mgr Natalia Bilewicz: główna logopeda i moja “prawa ręka” w Gabinecie Erka.

Współprowadzi pilne konsultacje i diagnozy, dzięki czemu obserwacje są poprowadzone niezwykle sprawnie, wnikliwie i z pełną uwagą dla dziecka, umożliwiając jednocześnie bieżący opis diagnozy dla rodzica, co znacznie usprawnia i skraca proces diagnozy.

Specjalizuje się we wczesnej interwencji logopedycznej nastawionej zarówno na kształtowanie rozwoju mowy jak i przygotowanie do bezpiecznego przyjmowania pokarmów.

Przygotowuje dzieci do zabiegu podcięcia wędzidełka i prowadzi pozabiegową rehabilitację w trosce o trwałe uzyskanie pełnej sprawności języka.

W sposób niebywały potrafi przeprowadzić terapię on line, tak wykorzystując zabawy sensoryczne i poznawcze, by dzieci z radością i zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach.

Prowadzi terapię ręki dla dzieci z trudnościami w aktywnościach manualnych i grafomotorycznych, grupowe warsztaty profilaktyczne, zajęcia logorytmiczne oraz spotkania “Logopeda wśród mam”.

logopeda Natalia Bilewicz
Neurologopeda Monika Leśniewska prowadzi terapię ręki dla dzieci z trudnościami w aktywnościach manualnych i grafomotorycznych.

mgr Monika Leśniewska: neurologopeda posiadająca najdłuższe doświadczenie w pracy terapeutycznej w Gabinecie Erka – Monika jako pierwsza dołączyła do grona terapeutek Erki.  

Dba o dobre przygotowanie dziecka do właściwej terapii logopedycznej, tak by wszystkie aktywności dziecko wykonywało swobodnie, w momencie gotowości. 

Z uwagą obserwuje dzieci i dopasowuje zabawy tak, by terapia logopedyczna była dla dzieci skuteczna, interesująca, wykorzystująca potencjał i podążająca za potrzebami.

Prowadzi terapię ręki dla dzieci z trudnościami w aktywnościach manualnych i grafomotorycznych.

mgr Angelika Raczyło: w Gabinecie Erka pracuje jako terapeuta integracji sensorycznej. Angelika ma wszechstronną wiedzę dotyczącą rozwoju i funkcjonowania dzieci. Poza posiadaniem uprawnień diagnosty i terapeuty Si, ukończyła pedagogikę resocjalizacyjną z elementami psychoterapii oraz kryminologię. 

W pracy z dzieckiem zwraca uwagę na jego rozwój psychospołeczny, samoocenę i pielęgnowanie mocnych stron oraz rozwijanie umiejętności szkolnych.

Jest w trakcie zdobywania kwalifikacji z surdopedagogiki.

Angelika Raczyło w Gabinecie Erka pracuje jako terapeuta integracji sensorycznej.
nauczyciel-logopeda Agnieszka Roliad

Agnieszka Rolirad: logopeda z niezwykłym zaangażowaniem i gotowością do rozwoju i poszerzania wiedzy.

Swoim spokojem i uśmiechem sprawia, że nawet niesłychanie nieśmiałe dzieci zachowują się swobodnie i podejmują wspólną zabawę, rozmowę i pracę terapeutyczną. 

Poza terapią logopedyczną prowadzi terapię ręki dla dzieci z trudnościami w aktywnościach manualnych, trening percepcji wzrokowej oraz zajęcia „oswajanie przez gotowanie” (oswajające z różnorodnymi produktami spożywczymi).

mgr Beata Szewczyk: neurologopeda, która dołączyła do zespołu Erki jako praktyk metody Tomatisa®.

Dzięki zdobytej wiedzy i swojemu doświadczeniu wspomaga funkcjonowanie dzieci za pomocą treningów słuchowych.

Z ogromną pasją i  zaangażowaniem obserwuje jak poprawa funkcjonowania układu słuchu wpływa m.in. na rozwój mowy, umiejętność koncentracji uwagi, funkcjonowanie układu przedsionkowego, a co dla wielu dzieci i rodziców najważniejsze – lepsze samopoczucie i komfort przebywania wśród rówieśników w przedszkolu i szkole.

Beata Szewczyk, neurologopeda, w gabinecie Erka prowadzi trening metodą Tomatisa®.

mgr Anna Tumielewicz: diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej, oligofrenopedagog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, edukacji i terapii osób z ASD, terapeuta zajęciowy, terapeuta koncepcji Bobath, terapeuta ręki, z doświadczeniem w prowadzeniu zajęć z osobami z zaburzeniami psychicznymi, SI, ASD i niepełnosprawnością intelektualną.

Jestem niezwykle dumna, że tak doświadczona terapeutka dołączyła do zespołu gabinetu ERKA. Swoją wiedzą, doświadczeniem, spokojem, świeżym spojrzeniem wzbogaca nasz zespół. 

 

Anna Tumielewicz terapeuta SI gabinet ERKA

mgr Dominika Woszczyk Czapiewska: fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, pedagog specjalny. W gabinecie Erka jest główną diagnostą i terapeutą rozwoju ruchowego i sensorycznego niemowląt oraz dzieci. W terapii stosuje terapię powięziową, terapię manualną wg B. Mulligana, terapię PNF oraz Kinesiology taping.

Prowadząc konsultacje przenosi dzieci w świat wspaniałej zabawy. Podczas omówienia konsultacji dba o jasne przedstawienie spostrzeżeń rodzicom oraz odpowiednie dobranie zaleceń, tak by były realne do realizacji w życiu codziennym.

Prowadząc zajęcia potrafi w niesłychany sposób angażować dzieci do wykonywania ćwiczeń, by czerpały przyjemność z ruchu.