Terapeuci – Gdańsk

Wszyscy terapeuci gabinetu ERKA mają wykształcenie multidyscyplinarne, co daje możliwość wszechstronnej obserwacji dziecka.

Naurologopeda, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej

mgr Joanna Sitarz – założycielka gabinetu „ERKA”  diagnosta, szkoleniowiec i superwizor prowadzonych w gabinecie terapii.
Z wykształcenia: logopeda wczesnej interwencji, neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej, pedagog, nieustannie poszerza wiedzę z zakresu dietetyki, żywienia dzieci i niemowląt oraz funkcjonowania układu pokarmowego.

Aktualizowaną listę uzyskanych przeze mnie dyplomów i certyfikatów można sprawdzić tutaj.

mgr Natalia Bilewicz: główna logopeda i moja “prawa ręka” w Gabinecie Erka.

Współprowadzi pilne konsultacje i diagnozy, dzięki czemu obserwacje są poprowadzone niezwykle sprawnie, wnikliwie i z pełną uwagą dla dziecka, umożliwiając jednocześnie bieżący opis diagnozy dla rodzica, co znacznie usprawnia i skraca proces diagnozy.

Specjalizuje się we wczesnej interwencji logopedycznej nastawionej zarówno na kształtowanie rozwoju mowy jak i przygotowanie do bezpiecznego przyjmowania pokarmów.

Przygotowuje dzieci do zabiegu podcięcia wędzidełka i prowadzi pozabiegową rehabilitację w trosce o trwałe uzyskanie pełnej sprawności języka.

W sposób niebywały potrafi przeprowadzić terapię on line, tak wykorzystując zabawy sensoryczne i poznawcze, by dzieci z radością i zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach.

Prowadzi terapię ręki dla dzieci z trudnościami w aktywnościach manualnych i grafomotorycznych, grupowe warsztaty profilaktyczne, zajęcia logorytmiczne oraz spotkania “Logopeda wśród mam”.

logopeda Natalia Bilewicz
Ewelina Kołtacka terapeutka w gabinecie ERKA

mgr Ewelina Kołtacka: logopeda, w gabinecie ERKA prowadzi terapię logopedyczną oraz grupowe zajęcia artterapeutyczne. 

Pełna uśmiechu, spokoju, pomysłów oraz gotowości do tego, by zrozumieć potrzeby Dziecka. 

mgr Monika Leśniewska: neurologopeda posiadająca najdłuższe doświadczenie w pracy terapeutycznej w Gabinecie Erka – Monika jako pierwsza dołączyła do grona terapeutek Erki.  

Dba o dobre przygotowanie dziecka do właściwej terapii logopedycznej, tak by wszystkie aktywności dziecko wykonywało swobodnie, w momencie gotowości. 

Z uwagą obserwuje dzieci i dopasowuje zabawy tak, by terapia logopedyczna była dla dzieci skuteczna, interesująca, wykorzystująca potencjał i podążająca za potrzebami.

Prowadzi terapię ręki dla dzieci z trudnościami w aktywnościach manualnych i grafomotorycznych.

Neurologopeda Monika Leśniewska prowadzi terapię ręki dla dzieci z trudnościami w aktywnościach manualnych i grafomotorycznych.
Magdalena Orzołek Gabinet ERKA

mgr Magdalena Orzołek: terapeuta SI, pedagog, terapeuta ręki oraz „Metody Dobrego Startu – M. Bogdanowicz”. 

W swojej pracy stara się stwarzać atmosferę poczucia bezpieczeństwa oraz wzajemnego zaufania.
Z zaangażowaniem pomaga w rozwiązywaniu trudności, wykorzystując w tym celu swoją wiedzę i umiejętności i dobierając metody i działania dostosowane do charakteru problemu Dziecka.

Każde zajęcia prowadzi w sposób kreatywny i pomimo odpowiedniego wcześniejszego zaplanowania, odpowiadając na potrzeby i wyzwania związane z nastrojem Dziecka, modyfikuje przebieg zajęć, by dostosować ćwiczenia do potrzeb i możliwości Dziecka w danej chwili. 

mgr Daria Pazda: pedagog specjalny, terapeuta i diagnosta pedagogiczny, surdopedagog, terapeuta i diagnosta integracji sensorycznej, logopeda. 

W gabinecie ERKA Daria prowadzi terapię integracji sensorycznej, a nasi Podopieczni bardzo lubią z nią pracować. 

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Pedagogiki Specjalnej. Ukończyła liczne kursy dotyczące m.in.: Polskiego Języka Migowego, Metody Numicon, Symultaniczno- sekwencyjnej nauki czytania, Makatonu – komunikacji alternatywnej, Terapii ręki i zaburzeń motoryki małej. 

Za najcenniejsze uważa doświadczenie zdobywane na co dzień w pracy terapeutycznej. Z zainteresowania miłośniczka sztuki. Ukończyła kurs rysunku w Gdańskiej Szkole Artystycznej. 

Daria Pazda terapeutka SI Gabinet Erka
Angelika Raczyło w Gabinecie Erka pracuje jako terapeuta integracji sensorycznej.

mgr Angelika Raczyło: w Gabinecie Erka pracuje jako terapeuta integracji sensorycznej. Angelika ma wszechstronną wiedzę dotyczącą rozwoju i funkcjonowania dzieci. Poza posiadaniem uprawnień diagnosty i terapeuty Si, ukończyła pedagogikę resocjalizacyjną z elementami psychoterapii oraz kryminologię. 

W pracy z dzieckiem zwraca uwagę na jego rozwój psychospołeczny, samoocenę i pielęgnowanie mocnych stron oraz rozwijanie umiejętności szkolnych.

Jest w trakcie zdobywania kwalifikacji z surdopedagogiki.

nauczyciel-logopeda Agnieszka Roliad

mgr Agnieszka Rolirad: logopeda z niezwykłym zaangażowaniem i gotowością do rozwoju i poszerzania wiedzy.

Swoim spokojem i uśmiechem sprawia, że nawet niesłychanie nieśmiałe dzieci zachowują się swobodnie i podejmują wspólną zabawę, rozmowę i pracę terapeutyczną. 

Poza terapią logopedyczną prowadzi terapię ręki dla dzieci z trudnościami w aktywnościach manualnych, trening percepcji wzrokowej oraz zajęcia „oswajanie przez gotowanie” (oswajające z różnorodnymi produktami spożywczymi).

mgr Beata Szewczyk: neurologopeda, która dołączyła do zespołu Erki jako praktyk metody Tomatisa®.

Dzięki zdobytej wiedzy i swojemu doświadczeniu wspomaga funkcjonowanie dzieci za pomocą treningów słuchowych.

Z ogromną pasją i  zaangażowaniem obserwuje jak poprawa funkcjonowania układu słuchu wpływa m.in. na rozwój mowy, umiejętność koncentracji uwagi, funkcjonowanie układu przedsionkowego, a co dla wielu dzieci i rodziców najważniejsze – lepsze samopoczucie i komfort przebywania wśród rówieśników w przedszkolu i szkole.

Beata Szewczyk, neurologopeda, w gabinecie Erka prowadzi trening metodą Tomatisa®.
Anna Tumielewicz terapeuta SI gabinet ERKA

mgr Anna Tumielewicz: diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej, oligofrenopedagog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, edukacji i terapii osób z ASD, terapeuta zajęciowy, terapeuta koncepcji Bobath, terapeuta ręki, z doświadczeniem w prowadzeniu zajęć z osobami z zaburzeniami psychicznymi, SI, ASD i niepełnosprawnością intelektualną.

Jestem niezwykle dumna, że tak doświadczona terapeutka dołączyła do zespołu gabinetu ERKA. Swoją wiedzą, doświadczeniem, spokojem, świeżym spojrzeniem wzbogaca nasz zespół. 

 

mgr Dominika Woszczyk Czapiewska: fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, pedagog specjalny. W gabinecie Erka jest główną diagnostą i terapeutą rozwoju ruchowego i sensorycznego niemowląt oraz dzieci. W terapii stosuje terapię powięziową, terapię manualną wg B. Mulligana, terapię PNF oraz Kinesiology taping.

Prowadząc konsultacje przenosi dzieci w świat wspaniałej zabawy. Podczas omówienia konsultacji dba o jasne przedstawienie spostrzeżeń rodzicom oraz odpowiednie dobranie zaleceń, tak by były realne do realizacji w życiu codziennym.

Prowadząc zajęcia potrafi w niesłychany sposób angażować dzieci do wykonywania ćwiczeń, by czerpały przyjemność z ruchu.