Terapeuci – Gdańsk

Wszyscy terapeuci gabinetu ERKA mają wykształcenie multidyscyplinarne, co daje możliwość wszechstronnej obserwacji dziecka.

Joanna Sitarz – założyciel gabinetu „ERKA”  diagnosta, szkoleniowiec i superwizor prowadzonych w gabinecie terapii. Nadzoruje przebieg terapii.
Z wykształcenia: logopeda wczesnej interwencji, neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej, pedagog, podczas poszerzania kompetencji z zakresu dietetyki i żywienia dzieci i niemowląt.


Obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim, podczas którego prowadzi konsultację on-line oraz wraz z córeczką asystuję przy pilnych diagnozach i konsultacjach.

 

Natalia Bilewicz – logopeda.

Prowadzi logarytmiczne zajęcia grupowe w żłobkach, a także terapię opóźnionego i zaburzonego rozwoju mowy.

Wykształcenie:

Studia Licencjackie na Uniwersytecie Gdańskim, kierunek: Logopedia – specjalność nauczycielska.

Studia Magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim, kierunek: Logopedia – specjalność wczesna interwencja logopedyczna.

 

 

 

 

Anita Czartek – neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej, pedagog

Na co dzień logopeda w gdańskim przedszkolu. Podczas swoich zajęć z Integracji Sensorycznej stara się wykorzystywać wiedzę z zakresu logopedii, integracji sensorycznej i terapii ręki, aby jak najlepiej dostosować się do potrzeb pacjentów. Cały czas poszerza w tym zakresie swoją wiedzę.

 

 

 

 

Jola Jędrzejewska –  logopeda, wkrótce z uprawnieniami  neurologopedy.

Prowadzi indywidualną terapię logopedyczną z zakresu dyslalii oraz opóźnionego rozwoju mowy, a także zajęcia grupowe – logorytmiczne w żłobkach.

Wykształcenie:

Studia licencjackie na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim o specjalności artystycznej.

Studia magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim o specjalności -neurologopedia

 

 

 

 

  

Katarzyna Walendzik – (przebywa na długotrwałym zwolnieniu) terapeuta ds. dyslalii, opóźnionego i zaburzonego rozwoju mowy i komunikacji, trudności w przyjmowaniu pokarmów, trudności w uczeniu się. Prowadzi także logorytmiczne zajęcia grupowe w żłobkach.

 

Z wykształcenia: neurologopeda, terapeuta ręki, posiada certyfikat stosowania kinesiotapingu w logopedii.

Obecnie terapeutka przebywa na długoterminowym zwolnieniu.

 

 

Ewa Witt – fizjoterapeuta, terapeuta Integracji Sensorycznej (wspomaga gabinet ERKĘ podczas wyjątkowych sytuacji tj choroba pozostałych terapeutek ruchowych)

Podczas terapii koncentruje się na indywidualnym podejściu do pacjenta, wyznaczaniu możliwych do osiągnięcia celów, współpracy z rodzicami oraz tworzeniu pozytywnej atmosfery dzięki której, dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach.

Wykształcenie:

Studia magisterskie na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym – fizjoterapia

Ukończone kursy i szkolenia:

  • Integracja Sensoryczna
  • Terapia Ręki I i II stopnia
  • Kinezjotaping w pediatrii
  • Analiza chodu w pediatrii. Zarządzanie sprzętem ortotycznym. Segmentalne, kinematyczne podejście do rehabilitacji.

 

 

Dominika Woszczyk – Czapiewska – fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, pedagog specjalny.

Główny diagnosta i terapeuta rozwoju ruchowego i sensorycznego niemowląt oraz dzieci. Nieustannie stara się poszerzać swoją wiedzę na kolejnych kursach i szkoleniach. Z ogromną pasją i entuzjazmem prowadzi zajęcia ruchowe. Dzieci z niecierpliwością oczekują na kolejne zajęcia u p. Dominiki.

Dodatkowe uprawnienia:  terapia powięziowa I; Mulligan Concept A, B; Kinesiology taping
Obecnie terapeutka przebywa na urlopie macierzyńskim.