Diagnoza Potencjału i Potrzeb Dziecka

Diagnoza Potencjału i Potrzeb Dziecka: logopedycznych, rozwojowych, sensorycznych: 600 zł

Diagnoza odbywa się podczas trzech spotkań:

  1. Spotkania z rodzicem w celu zebrania wywiadu niezbędnego do pełnej diagnozy i prowadzenia efektywnej terapii. Spotkanie odbywa się bez obecności dziecka aby uniknąć sytuacji mówienia o dziecku przy dziecku.
  2. Spotkania z dzieckiem i poznania jego umiejętności.
  3. Spotkania z rodzicem w celu omówienia planu terapii stworzonego indywidualnie do potrzeb dziecka.

Przewidywany czas każdego ze spotkań to ok 45min.

Po przeprowadzonej diagnozie rodzic otrzymuje pełną dokumentację: opis pozytywnych aspektów i występujących trudności, zalecenia oraz plan terapii.

Każdy plan jest indywidualnie dostosowany do potrzeb dziecka.