Diagnoza trudności w przyjmowaniu pokarmów

Diagnoza trudności w przyjmowaniu pokarmów: 600,00 zł

Diagnoza odbywa się podczas:

  1. Spotkania z rodzicem w celu zebrania wywiadu i omówienia materiału filmowego.
    Spotkanie odbywa się bez obecności dziecka aby uniknąć sytuacji mówienia o dziecku przy dziecku.
  1. Logopedyczno – sensorycznej obserwacji dziecka.
  2. Spotkania z rodzicem w celu omówienia pisemnej diagnozy oraz  zaleceń.

Przewidywany czas każdego ze spotkań to ok 45-60 min.

Po przeprowadzonej diagnozie rodzic otrzymuje dokumentację: opis ważnych danych z wywiadu, obserwacji,  wniosków, zaleceń.

Płatność jest podzielona: 200 zł płatne przy każdym spotkaniu (niezależnie od tego czy spotkanie odbywa się stacjonarnie czy on line).

Istnieje możliwość płatności gotówką, kartą oraz przelewem.