Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO,  ERKA Joanna Sitarz Wczesna Interwencja Terapeutyczna z siedzibą w Gdańsku, informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ERKA Joanna Sitarz Wczesna Interwencja Terapeutyczna, z siedzibą: ul. Aldony 17, 80-438 Gdańsk;
 2. ERKA Joanna Sitarz Wczesna Interwencja Terapeutyczna przetwarza dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskich przepisów o ochronie danych osobowych:
 • w celu zawarcia i wykonania umów (art. 6 ust. 1 lit b RODO), 
 • na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO),​
 • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ERKA Joanna Sitarz Wczesna Interwencja Terapeutyczna (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 1. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą otrzymywać w ramach prowadzenia postępowań organy publiczne – w oparciu o konkretne przepisy prawa, a także inne podmioty – zgodnie z podpisanymi umowami powierzenia im przetwarzania danych osobowych w imieniu ERKA Joanna Sitarz Wczesna Interwencja Terapeutyczna;
 2. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 3. ERKA Joanna Sitarz Wczesna Interwencja Terapeutyczna przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania, to jest:
 • w celu zawarcia i wykonania umów – do czasu zakończenia realizacji umów, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń, 
 • na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody – do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie,​
 • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ERKA Joanna Sitarz Wczesna Interwencja Terapeutyczna z poszanowaniem Państwa praw i wolności, do czasu wypełnienia naszych prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania, przez okres niezbędny dla realizacji ewentualnych roszczeń lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 2. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi bądź umowy;
 4. ERKA Joanna Sitarz Wczesna Interwencja Terapeutyczna może pozyskiwać dane osobowe w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.