Konsultacja trudności w karmieniu piersią

Konsultacja trudności w karmieniu piersią

Koszt: 300 zł za ok 45-60 min konsultację, podczas której m.in. oceniana jest sprawność narządów artykulacyjnych dziecka oraz sposób pobierania pokarmu przez dziecko, a także dobierana jest optymalna pozycja do karmienia.

Konsultacja w miejscu zamieszkania na terenie Gdańska: 400 – 500 zł – w zależności od lokalizacji.

Czas trwania wizyty: ok 1 h.