TURNUSY

Zajęcia w formie turnusowej.

Ilość i rodzaj zajęć dostosowany jest do potrzeb danego dziecka, danej rodziny.

W ofercie codzienne zajęcia:

  • logopedyczne;
  • trudności w przyjmowaniu pokarmów;
  • integracji sensorycznej;
  • fizjoterapia;
  • terapia ręki;
  • oswajanie przez gotowanie;
  • pikniki rodzinne;
  • warsztaty dla rodziców;

Organizujemy turnusy w Gdańsku i Warszawie.

Koszt zajęć w ramach turnusu: dostosowany do indywidualnego harmonogramu dziecka – zgodnie z obowiązującym cennikiem

Harmonogram przykładowego turnusu żywieniowego dopasowanego do potrzeb dziecka i rodziny: