Zapisy na zajęcia logorytmiki dla dzieci w wieku 1,5 roku – 3 lata

Profilaktyczne zajęcia logorytmiczne, podczas których odbywać się będą zabawy: logopedyczne, muzyczne i ruchowe, które pod okiem doświadczonego logopedy będą jednocześnie kształtowały mowę. 

Po zajęciach dzieci będą zbierać pieczątki na specjalnych kartach (karnetach), a po uzbieraniu pakietu pieczątek, będą mogły wymienić taką kartę na logopedyczną nagrodę 🙂 

Zajęcia odbywają się w ŚRODY o godzinie 12:00.