Zapisy na zajęcia i warsztaty

Grupowe warsztaty profilaktyczne

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z trudnościami w przyjmowaniu pokarmów

Logorytmika dla dzieci w wieku 6-15 miesięcy

Logorytmika dla dzieci w wieku 1,5 roku – 3 lata

„Od hasania do pisania” – zajęcia rozwijające motorykę ręki

„Logopeda wśród mam”