zajęcia dla dzieci ok 1 roku życia – Gdańsk

Zajęcia dla dzieci ok 1. roku życia:

Grupowe zajęcia prowadzone przez logopedę mające na celu stymulację rozwoju mowy, wspomaganie rozwoju komunikacji i umiejętności społecznych.

Są dobrym przygotowaniem do pobytu w żłobku lub przedszkolu.

Termin: Grupa jest w trakcie tworzenia.

Koszt:  40 zł za pojedyncze zajęcia, 120 zł za 4 zajęcia do wykorzystania w 6 tygodni

Na zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy! 502059034