TURNUSY TERAPEUTYCZNE

Zajęcia terapeutyczne w formie turnusowej w Gabinecie ERKA w Gdańsku.

Ilość i rodzaj zajęć podczas turnusów dostosowany jest do potrzeb danego dziecka, danej rodziny.

W ofercie codzienne zajęcia:

  • logopedyczne;
  • terapii trudności w przyjmowaniu pokarmów;
  • terapii integracji sensorycznej;
  • terapii ręki;
  • oswajania przez gotowanie;
  • warsztaty dla rodziców;

Koszt zajęć w ramach turnusu: dostosowany do indywidualnego harmonogramu dziecka – zgodnie z obowiązującym cennikiem

Harmonogram przykładowego turnusu  dopasowanego do potrzeb dziecka i rodziny: