Terapia indywidualna

Terapia indywidualna:
koszt: 80 zł za zajęcia przy płatności za miesiąc z góry lub
100 zł za zajęcia przy płatności w formie karnetu na 4 zajęcia do wykorzystania w 6 tygodni;

Dostosowana do potrzeb i możliwości dziecka. Prowadzona na podstawie planu terapii. Bazująca na mocnych stronach dziecka, wykorzystująca wewnętrzną motywację dziecka do współdziałania. Odbywa się z częstotliwością minimum 1 raz w tygodniu.

Zajęcia są prowadzone w taki sposób, by dziecko efektywnie współpracowało przez ok 45 min.

Odpłatność następuje do 7-ego dnia miesiąca.

Planowaną nieobecność należy zgłosić do godziny 20:00 dnia poprzedzającego zajęcia.