Superwizja

Zachęcamy do skorzystania z superwizji  diagnozy i terapii pod postacią dodatkowej  obserwacji zajęć przez założycielkę gabinetu – Joannę Sitarz za pomocą skype’a lub  analizy nagrania wideo, która ma na celu ewaluację planu terapii, udzielenie wskazówek dotyczących przebiegu terapii oraz dalszych zaleceń dla rodziców.

Koszt: 100 zł