Moje kwalifikacje

SZKOLENIA, WARSZTATY, KURSY

Warsztaty: Osteopatia w logopedii (10.04.2022)

Kurs: Psychobiom – przełom w podejściu do terapii mikrobioty jelitowej (Instytut Medycyny Zapobiegawczej; 15-22.05.2021) 

Szkolenie online: Masaż logopedyczny strefy oralnej (LOGOMED; 18.03.2021)

Webinar: “Połykanie i pozycja spoczynkowa języka” (Instytut Doskonalenia Logopedów; 21.11.2020)

Kurs: Osteopatia w pediatrii i neonatologii (Centrum wiedzy praktycznej; 16-18.08.2019)

Kurs dla neurologopedów, logopedów i fizjoterapeutów pracujących z dzieckiem karmionym piersią (Centrum nauki o laktacji; 13.04.2018)

Wykład: Jelita jako centrum naszej odporności (Oskar Kaczmarek; 21.01.2018)

Kurs “Zasady żywienia dzieci” (Akademia Dietetyki; 15.10.2017) -> Dyplom specjalisty w zakresie żywienia dzieci

“Kurs dietetyki podstawowy” (Akademia Dietetyki; 29.10.2016 – 13.11.2016)

Szkolenie: “Żywienie dzieci w teorii i praktyce” (9.10.2016)

Wykłady: “Zagadnienia minimum językoznawczego w kompetencji zawodowej logopedy” oraz “Samogłoska na co dzień i od święta” (27.02.2016) 

Szkolenie I-go stopnia w zakresie terapii integracji sensorycznej “Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej” (3-6.01.2015)

Warsztaty: “Opóźniony Rozwój Mowy – prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne” (23.06.2014)

Kurs “Problemy żywieniowe w dzieciństwie. Dysfagia dziecięca; badanie – ocena – interwencja” Wg metody NDT Bobath (Centrum Rehabilitacji Ośrodek Wczesnej Interwencji w Gdyni; 27.02.2014 – 1.03.2014)

Szkolenie: “Jąkanie wczesnodziecięce – profilaktyka, diagnoza i terapia (21-22.06.2013)

Szkolenie “Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w oparciu o metodę integracji sensorycznej (SI)” (11-12.05.2013)

Szkolenie “Nadwrażliwość dotykowa jamy ustnej u dzieci” (10.02.2013)

Warsztaty “Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej” (7.10.2012)

Szkolenie “Diagnoza i terapia pacjentów z dysfagią” (25-27.08.2012)

Warsztaty “Niedokształcenie mowy – afazja rozwojowa” (2-3.06.2012)

Szkolenie MAKATON (szkolenie podstawowe; 16-17.03.2012)

Warsztaty “Neurofizjologiczne usprawnianie dzieci – aspekt logopedyczny” (16.10.2011)

Wykład: “SLI – Specyficzne zaburzenie rozwoju językowego – problemy terminologiczne i diagnostyczne” (24.03.2011)

Wykład: “Zaburzenia językowe w schizofrenii” (24.03.2011)

Kurs “Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne” (17-19.09.2010)

Warsztaty “Logorytmika jako metoda stymulująca rozwój lingwistyczny dziecka” (6.02.2010)

KONFERENCJE

Konferencja “Studenci studentom – medycyna dla każdego” (22.05.2021)

VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa “Żywienie w onkologii” (9.04.2016)

Konferencja “Żywienie w chorobach autoimmunizacyjnych. Między koncepcjami patofizjologicznymi a evidence-based nutrition.” (26.11.2016)

Konferencja “Mamo nawet kieliszek to dla mnie za dużo” (MOPS w Gdyni; 9.09.2016)

Konferencja “Dobry początek – współczesne kierunki we wczesnym wspomaganiu rozwoju” (10-11-10.2013)

STUDIA

Terapeuta K-Taping w terapii mowy (4.12.2016)

Podyplomowe studia neurologopedyczne (11.06.2016)

Terapeuta Integracji Sensorycznej (7.06.2015; Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej)

MAGISTER: Logopedii wczesnej interwencji logopedycznej (27.06.2012)

MAGISTER: Pedagogiki edukacji wczesnoszkolnej (15.07.2011)

LICENCJAT: Pedagogika – Wczesna edukacja z logopedią (25.06.2009)