Diagnoza potencjału i potrzeb dziecka wersja ekonomiczna

Diagnoza potencjału i potrzeb logopedycznych, żywieniowych szkolnych – wersja ekonomiczna w Warszawie przebiega następująco:

  • telefoniczne lub mailowe zgłoszenie się na diagnozę            (730-126-128, erka.warszawa@gmail.com);
  • wypełnienie kwestionariusza wywiadu z opisem trudności dziecka (online);
  • obserwacja dziecka prowadzona w Gabinecie przez wykwalifikowanego terapeutę + superwizja online;
  • omówienie diagnozy i planu terapii;

Czas poszczególnych spotkań (obserwacji i omówienia) to ok 45 min.