Cennik – Warszawa

Diagnoza potencjału i potrzeb (logopedycznych, żywieniowych, szkolnych) : 300 zł (3 spotkania ok 45 min)

Terapia logopedyczna: 80 zł za zajęcia płatne za miesiąc z góry; 100 zł płatne za każde zajęcia osobno; *

Terapia trudności w przyjmowaniu pokarmów:  80 zł za zajęcia płatne za miesiąc z góry; 100 zł płatne za każde zajęcia osobno; *

Terapia trudności szkolnych: 80 zł za zajęcia płatne za miesiąc z góry; 100 zł płatne za każde zajęcia osobno; *

Oswajanie przez gotowanie (indywidualne): 100 zł za zajęcia (płatne za miesiąc z góry); 120 zł płatne za każde zajęcia osobno; *

Oswajanie przez gotowanie (grupowe): 50 zł za zajęcia płatne za miesiąc z góry; 60 zł za zajęcia płatne za każde zajęcia osobno;*

Grupowe Warsztaty dla rodziców : 50 zł od rodziny

Indywidualne warsztaty dla rodziców: 100 zł od rodziny

 

*Czas indywidualnej 60 min terapii obejmuje: 45 min bezpośredniej pracy z dzieckiem  oraz 15 min przeznaczone na dezynfekcję i przygotowanie sprzętu terapeutycznego oraz rozmowę i obserwację dziecka w poczekalni.