Cennik – Gda

CENNIK USŁUG:

Pojedyncza konsultacja : 150,00 zł za ok 45 – 60 min. 

Diagnoza Potencjału i Potrzeb Dziecka standardowo obejmuje 3 konsultacje: : wywiad z rodzicem, obserwację dziecka oraz omówienie pisemnej diagnozy i planu terapii z Rodzicem.              koszt 350 zł

Diagnoza trudności w przyjmowaniu pokarmów standardowo obejmuje: wywiad z rodzicem, analizę materiału filmowego, obserwację dziecka, omówienie pisemnej diagnozy z rodzicem   koszt: 400 zł

Diagnoza i opis procesów integracji sensorycznej standardowo obejmuje 4 konsultacje:  wywiad z rodzicem, dwukrotną obserwację dziecka oraz omówienie pisemnej diagnozy z Rodzicem  koszt: 450 zł

 

Stała terapia indywidualna: logopedyczna; trudności w uczeniu się; trudności w przyjmowaniu pokarmów; motoryki ręki; procesów integracji sensorycznej

100 zł za zajęcia – płatne za miesiąc z góry,
w cenie: udostępnienie dziecku stałego dnia i stałej godziny zajęć, z możliwością odrobienia odwołanej nieobecności w ramach danego miesiąca; *

 

* nieobecności należy zgłosić do godziny 20:00 dnia poprzedzającego zajęcia
*Czas uwzględniony na 1 dziecko to 60 min, z czego 45 min przeznaczone jest na bezpośrednią pracę z dzieckiem, zaś 15 min na dezynfekcję sprzętu i przygotowanie sali do kolejnej konsultacji.

 

Konsultacja on-line (skype/ whats app):, 200 zł
Konsultacja on-line obejmuje: analizę materiału filmowego, zebranie wywiadu, omówienie planu dalszego postępowania, wyjaśnienie nurtujących kwestii logopedycznych, wystawienie opinii/ zaleceń.

Wystawienie opinii, zaleceń: 50 zł

Analiza tygodniowego jadłospisu dziecka: 100 zł

Grupowe Warsztaty dla rodziców : 50 zł od rodziny

Indywidualne warsztaty dla rodziców: 200 zł od rodziny. Czas trwania 1,5 – 2 h/

Konsultacja trudności w karmieniu piersią w Gdańsku – cena ustalana indywidualnie w zależności od miejsca zamieszkania (150-300 zł)