Całościowe i Harmonijne Wspomaganie Potencjału Dziecka – szkolenie podstawowe

Gabinet ERKA zaprasza na szkolenie:

„Całościowe i Harmonijne Wspomaganie Potencjału Dziecka”

 Poziom I – podstawy pracy terapeutycznej:

 

TERMIN: 04.04.2018 – 07.04.2018

CZAS TRWANIA: 20 h lekcyjnych + przerwy konsumpcyjne

MIEJSCE: gabinet ERKA ul. Aldony 17 80-438 Gdańsk

KOSZT: 900 zł    

W cenie: materiały dydaktyczne, zaświadczenie o odbyciu szkolenia, poczęstunek podczas przerw konsumpcyjnych, rachunek.

ZAPISY: gabinet-erka@wp.pl

PROGRAM:

środa 04.04.2018   10:00 – 14:30

Dzień I – savoir-vivre terapeuty CHWPD:              

 • relacja terapeuta – dziecko;
 • relacja terapeuta – rodzic;
 • relacja rodzic – dziecko;
 • blaski i cienie bycia terapeutą CHWPD;
 • Tworzenie kodeksu terapeuty z dostosowaniem do warunków istniejących w placówce;

czwartek 05.04.2018   10:00 – 14:30

Dzień II – dziecko jako całość:

 • motoryka ciała a pozostałe aspekty funkcjonowania dziecka;
 • rozwój mowy a funkcjonowanie dziecka ;
 • sensoryka ciała od czego może zależeć i na co może wpływać;
 • poczucie własnej wartości a gotowość do uczenia się;
 • dieta a funkcjonowanie człowieka;

piątek 06.04.2018   10:00 – 14:30

Dzień III – diagnoza dziecka wg metody CHWPD – podstawy:

 • Wywiad;
 • Obserwacja;
 • Dokument;
 • Omówienie diagnozy;
 • Tworzenie kwestionariuszy diagnozy dostosowanych do realiów placówki;

sobota 07.04.2018   11:00 – 15:30

Dzień IV – terapia dziecka wg metody CHWPD- podstawy:

 • Budowanie relacji;
 • Budowanie motywacji;
 • Dobór aktywności;
 • Kolejność aktywności;
 • Terapia w praktyce – uczestnictwo w zajęciach/ prezentacja nagrania z zajęć;

Po przeprowadzeniu szkolenia podstawowego organizowane będą kolejne 10 h szkolenia – specjalistyczne:

 1. Wykorzystanie metody CHWPD z opóźnionym rozwojem mowy i komunikacji.
 2. Wykorzystanie metody CHWPD z dyslalią.
 3. Wykorzystanie metody CHWPD z trudnościami w koncentracji uwagi i uczenia się.
 4. Wykorzystanie metody CHWPD z trudnościami w przyjmowaniu pokarmów.
 5. Wykorzystanie metody CHWPD ze spektrum autyzmu.
 6. Wykorzystanie metody CHWPD z mutyzmem.
 7. Wykorzystanie metody CHWPD z niepłynnością mowy.

W PROGRAMIE każdego ze szkoleń : 

 • nauka przeprowadzania diagnozy
 • nauka tworzenia planu terapii                                           dla dziecka z danym zaburzeniem
 • nauka prowadzenia terapii

Ukończenie szkolenia podstawowego oraz specjalistycznego
umożliwia podejście do egzaminu praktycznego oraz zdobycie certyfikatu terapeuty CHWPD.

Egzamin praktyczny polegać będzie na  odpowiedzi ustnej (bezpośrednio po szkoleniu) oraz analizie nagrań z zajęć prowadzonych metodą CHWPD z trójką własnych pacjentów.

Koszt egzaminu oraz wydania certyfikatu: 200 zł