Analiza przebiegu aktualnego żywienia Dziecka

Koszt analizy przebiegu aktualnego żywienia Dziecka wynosi 100 zł.

By w pełni zrozumieć problem trudności w przyjmowaniu pokarmów niezwykle cenne jest to, by przyjrzeć się jak wyglądają zachowania żywieniowe Dziecka i reakcje organizmu na poszczególne produkty.

Rodzic otrzymuje do uzupełnienia specjalnie opracowaną tabelę, która jest następnie gruntownie przeanalizowana.

Celem analizy jest zaobserwowanie zależności i mechanizmów działań Dziecka i Rodziny.

Bardzo często wystarczają drobne wskazówki by zmienić obraz przyjmowania pokarmów u dziecka i polepszyć jego stan.